Bioplast 2016

Användningen av bioplaster ökar snabbt inom många sektorer. 

Nya användningsområden skapar ökat intresse. Bioplaster är framtidens material och det självklara valet ur ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG!